04:40 ICT Thứ ba, 02/03/2021

mua lan su rong

TIN TỨC

GIỚI THIỆU

Trang chủ » Tin môi trường » Tin trong nước

Bình Giang (Hải Dương): Nhiều công ty "đồng loạt" sai phạm môi trường

Sau khi Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường liên tiếp có các bài viết: Bình Giang (Hải Dương): Dân chịu ô nhiễm đến bao giờ? (ngày 14/1) và bài: Bình Giang (Hải Dương): Dân bức xúc vì nước thải của Công ty Lâm Phúc (ngày 10/2). Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các công ty, hộ kinh doanh tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, Vĩnh Hồng. Qua báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy, các công ty và hộ kinh doanh đang “đồng loạt” sai phạm Luật bảo vệ môi trường.


Qua báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bình Giang (Hải Dương), đơn vị cùng phối hợp với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương về công tác bảo vệ môi trường của các công ty tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, Vĩnh Hồng. Kiết quả cho thấy, việc bức xúc phản ánh của người dân mà Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường liên tiếp có bài viết phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật. Nhiều công ty, hộ kinh doanh hiện đang “đồng loạt” sai phạm nghiêm trọng về Luật bảo vệ môi trường.

Báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bình Giang về kết quả của đoàn kiểm tra Cụm công nghiệp Tân Hồng

Báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bình Giang về kết quả của đoàn kiểm tra Cụm công nghiệp Tân Hồng

Công Ty Cổ phần Tiến Long, hoạt động tái chế nhựa. Công ty không lập báo cáo quản lí chất thải nguy hại định kì theo quy định (chưa lập báo cáo quản lí chất thải nguy hại định kì năm 2015); bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật theo quy định (chưa có biển cảnh cáo, dấu hiệu cảnh báo, mái che không đảm bảo). Công ty chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (khoảng trên 5m3 đến dưới 50m3/ngày đêm) và biện pháp xử lí khí thải phát sinh ở công đoạn đùn hạt nhựa, đốt lưới.

Công ty TNHH MTV Quốc Pháp: Tái chế nhựa, xả nước thải có 05 thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép (TSS vượt 1,27 lần; COD vượt 2,7 lần; BOD5 vượt 1.97 lần; Fe vượt 2,48 lần; Mn vượt 1,39 lần). Chưa lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Không xây lắp các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và xây dựng hệ thống xử lí nước thải. Công ty này cũng chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (khoảng 38m3/ngày đêm)

Công ty TNHH Lục Nam, hoạt động tái chế nhựa từ năm 2005 (Hiện tại đang liên kết với công ty Cổ phần  xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Quốc Thanh). Công ty chưa có báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Hệ thống xử lí nước thải chưa được xây dựng theo đúng đề án BVMT được phê duyệt (tại thời điểm đoàn kiểm tra có hiện tượng nước thải từ bể chứa bùn chảy vào rãnh thoát nước trước mặt). Chất thải định kì không đúng tần suất theo Đề án BVMT được phê duyệt (năm 2015, 2016, công ty thực hiện 01 lần/ năm, theo đề án BVMT, công ty phải giám sát môi trường chất thải 3 tháng/lần). Giám sát môi trường xung quanh định kì không đúng theo tần suất theo Đề án BVMT duyệt (năm 2015, 2016, công ty thực hiên 01lần/năm, theo Đề án BVMT, công ty phải giám sát môi trường xung quanh 6 tháng/lần). Phế liệu nhựa của công ty tập kết ngoài trời, chưa có biện pháp che đậy có nguy cơ phát tán ra môi trường và chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (lưu lượng khoảng 53m3/ ngày đêm).
 


Người dân xã Tân Hồng tố cáo công ty trong Cụm công nghiệp Tân Hồng xả thải trực tiếp ra môi trường

Công ty TNHH thương mại & sản xuất Ngọc Khánh, hoạt động sản xuất bao bì nhựa giấy từ tháng 11/ 2016. Đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường). Nguồn chất thải nguy thải chưa bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại theo quy định, phân lập hệ thống thu thoát nước thải với hệ thống thu thoát nước mặt. Tại thời điểm kiểm tra công ty đang thực hiện đốt rác trong khuôn viên.

Công ty mạ sơn tĩnh điện Phú Thiên Long, hoạt động từ năm 2006, đến nay việc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo quy định; chưa báo cáo định kì quản lí chất thải nguy hại theo quy định, 12 tháng chưa chuyển giao chất thải nguy hại để xử lí, hệ thống thu thoát nước thải với hệ thống thu thoát nước mặt chưa được phân lập. Phế thải không được thu gom triệt để vẫn để ngoài trời.

Đối với, hộ kinh doanh cá thể ông Phạm Quang Thắng, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ tùng máy nông nghiệp từ năm 2011, nhưng thực hiện giám sát môi trường định kì không đúng tần suất theo bản câm kết BVMT được xác nhận (công ty thực hiện 01 lần/năm, theo bản cam kết Công ty phải thực hiện 06 tháng/lần). Chưa kê khai bảo vệ môi trường  với nước thải, chưa đăng kí chủ nguồn thải theo nguy hại, khu vực lưu giữ chất thải chưa theo quy định. Hợp đồng chuyển giao, xử lí nước thải nguy hại chưa được kí với đơn vị có chức năng. Tại thời điểm kiểm tra chất thải không được thu gom. Hệ thống phân lập thu thoát nước thải còn rò ra hệ thống mặt.

Hộ kinh doanh cá thể ông Nguyễn Văn Chính, sản xuất, gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp từ tháng 10/2016, nhưng thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường, đăng kí chủ nguồn chất thải nguy hại đều chưa có, chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải theo quy định, chất thải tại thời điểm kiểm tra chưa được thu gom, chất thải rắn thông thường (mạt sắt, bao bì thải…) thu gom không triệt để. Các biện pháp xử lí bụi, mùi phát sinh ở các công đoạn chưa có biện pháp xử lí.
 


Việc xả thải khiến cho mương nước ven cụm công nghiệp có màu trắng như sữa

Công ty TNHH Sumit JC Vina, sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu từ tháng 10/2016. Xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường cho phép, chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường, các hoạt động quan trắc, giám sát môi trường. Khu vực lưa giữ chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo quy định (không có biển báo, dấu hiệu cảnh báo, dán nhãn…). Hệ thống thu thoát nước thải với hệ thống thu thoát nước mặt chưa được phân lập, chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Công ty TNHH thương mại Hoàng Anh, kinh doanh, lắp ráp máy nông nghiệp từ tháng 10/2016. Công ty chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nguồn nước thải, các báo cáo định kì quản lí chất thải theo quy định đều chưa thực hiện. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại và kí hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lí chất thải nguy hại Công ty chưa thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra chất thải nguy hại (vỏ thùng sơn, dầu thải…) chưa được thu gom.

Doanh nghiệp tư nhân chế biến gỗ Mạnh Tuyên, chế biến gỗ từ năm 2010, nhưng hiện vẫn chưa đăng kí chủ nguồn chất thải nguy hại theo quy định. Từ năm 2014 đến nay, chưa chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lí. Hệ thống xử lí bụi chưa đạt yêu cầu, tại thời điểm kiểm tra, bàn cắt được hút vào buồng kín nhưng chưa triệt để.
 


Con sông dọc tỉnh lộ 392 bị ô nhiễm nặng ảnh hưởng đời sống, sản xuất nông nghiệp

Công ty TNHH sản xuất thương mại Chung Toàn, kinh doanh xăng dầu, gia công cơ khí, gara ô tô từ năm 2010. Chưa thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định. Bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo quy định. Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định (tại thời điểm kiểm tra vỏ hộp thùng sơn, dầu mỡ thải,… chưa được thu gom triệt để).

Chưa có biện pháp xử lí hơi dung môi tại khu vực nhúng sơm và biện pháp xử lí nước rửa xe, hệ thống xử lí nước thải thu gom riêng biệt không được lắp đặt.

Đại diện Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bình Giang, ông Phạm Văn Nam, Trưởng phòng, ý kiến: Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp Tân Hồng, Vĩnh Hồng. Bởi các công ty này trong thời gian dài đã gây bức xúc trong dư luận về hoạt động sản xuất, xả thải… gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, sản xuất, đời sống người dân... Với chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng không được thẩm quyền kiểm tra, xử lý nên đành “bó tay” khi các công ty, hộ kinh doanh ngang nhiên vi phạm. Nhiều công ty không chỉ vi phạm một lần, mà nhiều lần như thứ bệnh “kinh niên”.

Vậy tại sao, Cụm công nghiệp Tân Hồng lại có nhiều công ty, hộ kinh doanh sai phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường như vậy, mà vẫn “nghiễm nhiên” hoạt động? Nhiều năm qua, người dân liên tục có đơn thư “kêu cứu” vẫn chưa được giải quyết triệt để, hay ở đây có việc làm “ngơ” và bao che cho sai phạm? Qua kiểm tra, việc xử lý các công ty, hộ kinh doanh này như thế nào…?

Nguồn tin: www.baotainguyenmoitruong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỖ TRỢ

VIỆN TRƯỞNG
Name: PGS.TS. Lê Trình
Phone: 0982619336

TP. HỒ CHÍ MINH
Name: 179 Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình
Phone: 028.38489284 (Ext: 4)

HÀ NỘI
Name: B19, Lô 9, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai
Phone: 0982619336

BẢO TỒN TÊ GIÁC

ENV

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Hôm nayHôm nay : 45

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 632

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6751202