16:40 ICT Thứ ba, 27/10/2020

mua lan su rong

GIỚI THIỆU

TIN TỨC

Trang chủ » Tin tức » Tin VESDEC

TÓM TĂT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN (VESDEC) NĂM 2018

Với truyền thống làm việc nghiêm túc, khoa học và chuyên nghiệp trong năm 2018 Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC) đã triển khai mới các dự án, đề tài về nghiên cứu, giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đào tạo về môi trường. Các nghiên cứu, tư vấn môi trường do VESDEC thực hiện đều có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế (được các tổ chức quốc tế phê duyệt) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thẩm định. Một số hoạt động chính được tóm tắt dưới đây.


1.  Hoàn thành ĐTM Dự án thủy điện Nước Chè
Dự án thủy điện Nước Chè có công suất 30 MW dự kiến được xây dựng trên sông Nước Chè – 1 nhánh của sông Dakmi và nằm ở thượng lưu nhà máy thủy điện Dakmi 4. Các công trình của dự án nằm trên 2 xã thuộc huyện Phước Sơn – tỉnh Quảng Nam.
Theo HĐ với Công ty Green Mekong Co. từ tháng 9/2017 VESDEC cử Đoàn khảo sát bao gồm các chuyên gia sinh thái, thủy văn, địa chất, xã hội và ĐTM khảo sát thực địa vùng dự án và chung quanh. Các chủ đề nghiên cứu, khảo sát thực địa là: hệ sinh thái rừng; hệ sinh thái nước, đa dạng sinh học, hiện trạng chất lượng môi trường; các dân tộc tại chỗ và KT-XH các xã vùng có thể bị tác động. Từ tháng 10 đến tháng 12/2017: Đoàn ĐTM đã nghiên cứu dự báo cáo tác động đến sinh thái rừng, thay đổi dòng chảy, dòng chảy tối thiểu, biến đổi khí hậu; tác động đến đồng bào dân tộc bản địa (Giẻ Chiêng) và nêu các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. Báo cáo ĐTM (trên 450 trang) đã được hoàn thành vào 12/2017, Báo cáo ĐTM đã được Hội đồng Bộ TN&MT họp xem xét trong tháng 3/2018 và đã được chỉnh sửa, bổ sung, trong tháng 9/2018 Bộ TN&MT đã ra quyết định thẩm định ĐTM Dự án này (thời gian chờ đợi xem xét bản chỉnh sửa kéo dài đến 5 tháng, trong khi mọi vấn đề chính đã được nêu chi tiết trong báo cáo, việc chỉnh sủa chỉ là 1 vài điểm nhỏ, không quan trọng đối với loại hình dự án thủy điện!.

 
             Bản đồ vị trí thủy điện Nước Chè                    Hiện trạng HST rừng ven suối Nước Chè.
trong lưu vực Vu Gia -Thu Bồn Nơi                                                                           

 
  

Sơ đồ phân bố các sinh cảnh vùng hồ chính                  Trẻ em đồng bào Giẻ Chiêng vùng dự án
 
2. Nghiên cứu Phân vùng môi trường thí điểm cho tỉnh Hà Tĩnh và lập Hướng dẫn kỹ thuật phân vùng môi trường
Trong 25 năm qua ở nước ta đã có gần 20 tỉnh/thành phố nghiên cứu lập QHMT/QHBVMT.  Tuy nhiên, vì chưa có quy định và hướng dẫn kỹ thuật về nghiên cứu lập QHMT, trong đó phân vùng môi trường (PVMT) là cơ sở khoa học cần phải thực hiện nên nội dung, phương pháp và hình thức trình bày của các báo cáo QHMT/QHBVMT các tỉnh/thành phố vẫn chưa được thống nhất và nhiều QHMT/QHBVMT cấp tỉnh nên chưa đáp ứng yêu cầu của Luật BVMT (2014).

Vì vậy, Viện Chính sách và Chiến lược tài nguyên và môi trường (ISPONRE) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh với sự hỗ trợ của Dự án UNDP/GEF “Tăng cường năng lực thực hiện các công ước Rio ở Việt Nam”. Xác định rằng PVMT là yêu cầu cần thiết và cơ bản trong nghiên cứu Quy hoạch BVMT nhưng có nhiều vấn đề chưa được thống nhất về phương pháp luận và nội dung vì vậy ISPONRE giao Tổ chuyên gia gồm 2 chuyên gia VESDEC là GSTSKH Đặng Trung Thuận (Tổ trưởng), PGSTS Lê Trình cùng ThS Ngô Đăng Trí (chuyên gia GIS, Viện HLKH và CN Việt Nam) thực hiện nghiên cứu và lập Hướng dẫn kỹ thuật phân vùng môi trường cấp tỉnh đảm bảo các tiêu chí: đúng quy định pháp luật; có cơ sở khoa học; hội nhập quốc tế và khả thi. Tỉnh Hà Tĩnh được chọn nghiên cứu phân vùng môi trường thí điểm.
Từ tháng 01/2018 đến 05/2018 Tổ nghiên cứu đã triển khai và hoàn thành phân vùng môi trường Hà Tĩnh. Theo đó, dựa theo các tiêu chí/yếu tố về địa hình, thổ nhưỡng, thủy văn, sinh thái, đa dạng sinh học, chất lượng môi trường và KT-XH tỉnh Hà Tĩnh được phân thành thành 4 vùng và 18 tiểu vùng môi trường kèm tập bản đồ phân vùng môi trường. Mỗi vùng và tiểu vùng môi trường đã được xác định rõ về diện tích, địa giới, dân số; các đặc điểm môi trường tự nhiên, xã hội; các lợi thế, khả năng sử dụng hợp lý tài nguyên và định hướng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở nghiên cứu điển hình Hà Tĩnh (báo cáo PVMT tỉnh Hà Tĩnh trên 250 trang)  “Hướng dẫn kỹ thuật PVMT cấp tỉnh” (50 trang) đã được xây dựng.  Dự án đã tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và Hà Tĩnh và các báo cáo của Dự án đã được bổ sung, chỉnh sửa và đã được Ban Quản lý dự án nghiệm thu (tháng 5/2018).
 
  
 Bản đồ các khu hệ sinh thái Hà Tĩnh                   Bản đồ phân vùng môi trường Hà Tĩnh (2018)

 
  
     Sơ đồ các Tiểu vùng môi trường I.A, I.B và I.      Sơ đồ các tiểu vùng môi trường II.F, III.A và III.B
 
 
Ranh giới gữa Vùng MT. I (cồn cát) và Vùng MT. II       Đô thị hóa ở Hà Tĩnh (VMT.II, tiểu vùng II.D)
(đồng bằng ven biển)                                                                         
 
 
     Địa hình đồi và thủy vực trong thung lũng               Rừng tự nhiên bị tàn phá ở vùng giáp ranh              
sông Ngàn Phố (VMT.III)                                   Kỳ Anh - Quảng Bình (VMT.IV)
 
3. Triển khai đợt 4 (2018): “Giám sát môi trường độc lập Dự án ADB: Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành – GĐ xây dựng
Dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do ADB và JICA tài trợ là dự án giao thông có vốn đầu tư lớn nhất hiện nay (gần 1,7 tỷ USD cho tuyến đường 58,5 km và 2 cầu lớn, nhiều cầu nhỏ). VESDEC là đơn vị trúng thầu, được ADB và VEC giao nhiệm vụ “Giám sát môi trường độc lập (IEMC - Gói thầu C2) với thời hạn 5 năm (2015 - 2019). Mỗi năm VESDEC điều động 1 chuyên gia quốc tế, 3 chuyên gia trong nước và nhiều cán bộ hỗ trợ thực hiện công tác khảo sát, đánh giá khách quan các tác động của Dự án đến môi trường và xã hội và sự tuân thủ của Chủ dự án (VEC/SEPMU), Tư vấn giám sát xây dựng và các nhà thầu đối với Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) đã được ADB và Bộ TN&MT phê duyệt.
Trong đợt huy động lần 4 (từ tháng 5 đến hết tháng 6/2018) các chuyên gia giám sát môi trường của VESDEC đã đọc, góp ý, đánh giá trên 100 báo cáo quản lý môi trường và an toàn, quan trắc môi trường hàng tháng, hàng quý do Ban QLDA, các Tư vấn Giám sát xây dựng và 10 nhà thầu giao nộp; đã khảo sát thực địa tại 10 gói thầu; đã tổ chức hội nghị tham vấn UBND, các tổ chức chính trị xã hội và các hộ bị ảnh hưởng ở 4 xã và nhân dân ven các công trường xây dựng.

Từ kết quả khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng và kiểm tra các hồ sơ tài liệu của Ban QLDA và của các nhà thầu VESDEC đã xây dựng Báo cáo “Giám sát môi trường độc lập” (tiếng Anh, tiếng Việt, trên 520 trang/mỗi báo cáo) đánh giá khách quan, chi tiết, rõ ràng về sự tuân thủ EMP của Ban QLDA, các Tư vấn Giám sát xây dựng và 10 nhà thầu. Báo cáo đã được ADB và VEC thẩm định, nghiệm thu (8/2018).
 

Tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

 
 
Quản lý môi trường tốt: Trạm trộn bêtông ở         Quản lý môi trường kém: Chất thải trạm trộn 
         tại Gói thầu A1: lắp các tấm ngăn bụi ở đỉnh       bêtông 
chảy tràn:tại Gói thầu A2-2 (6/2018).       
và chung quanh trạm (6/2018)                                                                                      
 
    
Một số vi phạm về an toàn lao động kém:            Khảo sát đánh giá ảnh hưởng do hoạt động 
     công nhân không sử dụng mũ bảo hộ                xây dựng ở 
Gói A7 đến rừng ngập mặn    
     (tại Gói thầu J1) (5/2018)                                                      (6/2018)                         
 
   
Xin ý kiến hộ bị ảnh hưởng do xây dựng (6/2018).    Hội nghị tham vấn cộng đồng về tác động mô
                                                                                    tại trường tại  xã Phước Khánh, 6/2018 
 
Như vậy trong 20 năm qua, với sự chủ trì của Viện trưởng, VESDEC đã hoàn thành nghiên cứu ĐTM và giám sát môi trường cho phần lớn (trên 20) dự án cảng hàng không quy mô lớn:  CHK quốc tế Long Thành, CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà ga Quốc tế T2 – CHK Quốc tế Nội Bài, CHK Quốc tế Cần Thơ; các CHK Vinh, Phú Yên, Pley Ku, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt, Côn Đảo, Phú QuốcCùng với các nghiên cứu ĐTM 7 đường cao tốc/quốc lộ (Biên Hòa – Vũng Tàu, xa lộ Đông Tây TP HCM, Trung Lương – Mỹ Thuận, Hà Nội – Lạng Sơn, Bến Lức – Long Thành; Đông Hà – Quảng Ngãi, Cần Thơ – Cà Mau), 5 cảng nước sâu (Baria – Serec, Sao Mai – Bến Đình, Guanglian  - Dung Quất…) VESDEC là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực ĐTM và giám sát môi trường cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ngành giao thông đường bộ, đường không, đường thủy.
 
4. Thực hiện nghiên cứu “Xem xét đánh giá tác động môi trường Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành”
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án đầu tư lớn nhất Việt Nam hiện nay với diện tích vùng dự án đến 5.000 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến trên 6 tỷ USD nên Dự án cần được Quốc hội xem xét, quyết định. Liên danh Nhật Bản – Pháp – Việt Nam (JFV JV) do JAC (Nhật Bản) đứng đầu đã trúng thầu nghiên cứu khả thi (FS) Dự án này. VESDEC là 1 đơn vị tham gia liên danh - có trách nhiệm thực hiện thu thập tài liệu về môi trường tự nhiên và KT-XH để xem xét, cập nhật báo cáo ĐTM Dự án này trong GĐ Tiền khả thi do chính VESDEC thực hiện cho JICA/ACV trong năm 2012 -2013.
Từ tháng 8/2018 đến 12/2018 VESDEC đã cử 4 chuyên gia thực hiện khảo sát hiện trạng sinh thái cạn, sinh thái nước, thủy sản; các công trình hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, y tế; các công trình lịch sử, văn hóa, tôn giáo; thu thập số liệu cập nhật về khí tượng, thổ nhưỡng, thủy văn vùng dự án và chung quanh. 7 báo cáo chuyên đề đã được biên soạn và giao nộp cho Liên danh JFV. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2018.
Như vậy trong 20 năm qua, với sự chủ trì của Viện trưởng, các chuyên gia của VESDEC đã hoàn thành nghiên cứu ĐTM và giám sát môi trường cho phần lớn (trên 20) dự án cảng hàng không (CHK) quy mô lớn:  CHK quốc tế Long Thành, CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà ga Quốc tế T2 – CHK Quốc tế Nội Bài, CHK Quốc tế Cần Thơ; các CHK Vinh, Phú Yên, Pley Ku, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt, Côn Đảo, Phú QuốcCùng với các nghiên cứu ĐTM 7 đường cao tốc/quốc lộ: đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh – hầm vượt sông Sài Gòn, Biên Hòa – Vũng Tàu, Trung Lương – Mỹ Thuận, Hà Nội – Lạng Sơn, Bến Lức – Long Thành; Đông Hà – Quảng Ngãi, Cần Thơ – Cà Mau; 5 cảng nước sâu (Baria – Serec, Sao Mai – Bến Đình, Guanglian  - Dung Quất…) VESDEC là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực ĐTM và giám sát môi trường cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ngành giao thông đường bộ, đường không, đường thủy
    
 
 Vị trí CHK Quốc tế Long Thành ở Đồng Nai              Bản đồ hiện trạng các sinh cảnh tại 5.000 ha  
                                                                         
vùng dự án do VESDEC lập, 10/2018 
                                                                                       
 
     
Tham vấn các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình   Hiện trạng rừng cao su và sông ngòi  
                               nghiên cứu môi trường vùng dự án                 trong vùng dự án                                                                                        

      
Bản đồ các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo    Nhiều loài chim và lưỡng cư, bò sát được    
       tại xã Suối Trầu do VESDEC lập, 10/2018    ghi nhận tại vùng dự án: Ardeola bacchus (trái) 
                                                                    
và Geko geko (phải), 8 -12/2018
 
5. Thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về nâng cấp đánh giá tác động môi trường của Việt Nam
Nhằm nâng cao chất lượng ĐTM ở Việt Nam theo hướng hài hòa với các tiếp cận và phương pháp quốc tế Bộ TN&MT đang thực hiện đề tài cấp Nhà nước về xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM do TS Mai Thế Toản chủ trì. Viện trưởng VESDEC được giao 11 chuyên đề trong đề tài này, bao gồm các nội dung: Nghiên cứu đề xuất quy trình ĐTM và nội dung của báo cáo ĐTM theo từng nhóm dự án khác nhau theo kinh nghiệm quốc tế; hướng dẫn xác định phạm vi ĐTM; nhận diện các tác động môi trường chính, phức tạp, nhạy cảm, các rủi ro sự cố; đề xuất quy định về việc mô tả dự án; đề xuất quy định về việc mô tả đặc điểm môi trường tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội nơi thực hiện dự án; đề xuất quy định về việc mô tả, đánh giá, dự báo các tác động theo các giai đoạn của dự án; các quy định về mô tả các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường; các giải pháp phòng, chống, ứng cứu sự cố môi trường; quy định về chương trình quan trắc, giám sát môi trường của dự án; quy định về tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình ĐTM; quy định về thẩm định nội dung mô tả dự án; thẩm định phạm vi ĐTM, tính nhạy cảm của địa điểm nơi thực hiện dự án; đề xuất quy định về thẩm định các phương pháp ĐTM được áp dụng.
Tất cả các chuyên đề đã được hoàn thành trong tháng 10/2018. Một số kết quả được tóm tắt trong tài liệu “Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá môi trường và 1 số bài học cần tham khảo”, được trình bày ở Hội thảo Bộ TN&MT – JICA vào tháng 12/2018 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 
 

6. Triển khai và hoàn thành nghiên cứu lập Báo cáo môi trường sơ bộ (IEE) cho dự án cơ sở II Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Trong khuôn khổ Dự án VIE: Second Health Human Resource Development Project (SHHRDP) Bộ Y tế muốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 90 triệu USD để xây dựng cơ sở II cho ĐH Y Hà Nội tại Hà Nam và ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh tại Đồng Nai.
ADB mời VESDEC thực hiện nghiên cứu lập báo cáo đánh giá môi trường sơ bộ (initial environmental assessment – IEE) cho Cơ sở II ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh đạt yêu cầu theo các Chính sách bảo vệ (safeguard policies). VESDEC đã tổ chức khảo sát thực địa về hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường, KT-XH các xã vùng dự án; phân tích phòng thí nghiệm và lập báo cáo IEE (trên 200 trang tiếng Anh). Báo cáo IEE đã được ADB đưa lên website và đã được ADB thẩm định. Nhờ đó dự án quan trọng này của Bộ Y tế đã được ADB phê duyệt.

 
 
Vị trí dự án “Khu trường Đại học Y Dược                 Quy hoạch các công trình chính của Đại học 
            TPHCM tại Nhơn Trạch”                                  Y Dược TPHCM tại Nhơn Trạch”   

        

Bản đồ hiện trạng các sinh cảnh chính               Hiện trạng một số sinh cảnh chính:        
tại vùng dự án                                               đồng lúa và ao đầm 

   

Thu mẫu không khí; đo độ ồn, rung                      Một số loài chim tại vùng dự án:    
                                                                         Agretta garzetta (trái) và Halcyon chloris (phải)
 
7.  Triển khai Dự án nghiên cứu lập báo cáo hiện trạng chất thải rắn tỉnh Thái Nguyên
Trong vài năm gần đây Thái Nguyên là 1 trong các tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất nước. Do vậy, chất thải rắn đang và sẽ ngày càng gia tăng nhanh về khối lượng và thành phần. Để quản lý tốt CTR UBND tỉnh giao Sở TN&MT thực hiện dự án “Lập báo cáo hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” trong đó cần đánh giá rõ nguồn gốc phát sinh, hiện trạng phát thải, tác động sinh thái và xã hội; tình hình quản lý, xử lý ở các TP, TX, huyện và đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ xử lý. Dự án được bắt đầu triển khai vào tháng 12/2018 và hoàn thành vào tháng 9/2019.
Với kinh nghiệm trong chủ trì nhiều nghiên cứu môi trường ở Thái Nguyên: Nghiên cứu lập Quy hoạch BVMT tỉnh Thái Nguyên (2010); Nghiên cứu môi trường nông nghiệp - nông thôn tỉnh Thái Nguyên (2013); Nghiên cứu lập Báo cáo HTMT 5 năm 2011-2015 (2016) VESDEC được Sở TN&MT giao phối hợp với Viện Môi trường và Phát triển bền vững làm tư vấn thực hiện dự án này. Từ 21 đến 24/12/2018 Đoàn nghiên cứu đã triển khai đợt khảo sát đầu tiên ở tất cả các trung tâm, khu xử lý CTR trên địa bàn các TP, TX và các huyện. Một số hình ảnh khảo sát được nêu dưới đây.


 
Khảo sát Nhà máy xử lýCTR Đá Mài – TP Thái Nguyên      Khảo sát Trung tâm xử lý CTR huyện Đại Từ
                                                                              

 

  Khảo sát Trung tâm xử lý CTR huyện Phú Bình: 
  
Bên trong Trung tâm xử lý CTR 
huyện Phú Bình:  
                        khu đổ CTR sinh hoạt                                        khu xử lý CTR CN và nguy hại
             
         
 
 

Nếu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và trong nước cần nghiên cứu, tư vấn về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, kiểm toán môi trường; quy hoạch môi trường, giám sát môi trường, đào tạo môi trường, xin liên hệ:
Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC):

179, Bạch Đằng, P.2. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
và B19, Lô 9, Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 098-2619336; e.mail: trinhlt@vesdec.com.vn

Tác giả bài viết: VESDEC

Nguồn tin: Văn phòng VESDEC, 12/2018

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỖ TRỢ

VIỆN TRƯỞNG
Name: PGS.TS. Lê Trình
Phone: 0982619336

TP. HỒ CHÍ MINH
Name: 179 Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình
Phone: 028.38489284 (Ext: 4)

HÀ NỘI
Name: B19, Lô 9, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai
Phone: 0982619336

BẢO TỒN TÊ GIÁC

ENV

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 293

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13505

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6696392