Tham gia Kiểm toán môi trường – Dự án Tài chính nông thôn III giai đoạn cuối (Dự án WB)

Theo phân công của lãnh đạo VESDEC Chi nhánh Bắc đã thực hiện KTMT tại 116 TDA ở Bắc Bộ, 26 tiểu dự án (TDA) ở Bắc Trung Bộ và 30 TDA ở Tây Nguyên và KTMT các hội sở chính của các PFI phía Bắc. 
Đã hoàn thành các báo cáo KTMT 2 vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả điều tra kiểm toán với WB và BIDV. Qua hội thảo, báo cáo KTMT của VESDEC được đánh giá cao.
Một TDA gây ô nhiễm môi trường ở Vùng Bắc Bộ (trái) TDA bảo vệ môi trường tốt ở Vùng Bắc Trung Bộ (phải)

Tác giả bài viết: VESDEC

Nguồn tin: -