Giám sát môi trường giai đoạn xây dựng và mở rộng Nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Trong Quý I và Quý II .2014, VESDEC đã phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) triển khai giám sát môi trường theo đúng chất lượng và tiến độ được nêu trong ĐTM. 
Đây là tài liệu quan trọng giúp cơ quan chức năng giám sát và giúp chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn này. 

Tác giả bài viết: VESDEC

Nguồn tin: -