THÔNG BÁO


Nhằm tổ chức lại Văn phòng Phía Bắc ngày 29/05/2019 Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Phát triển đã ký quyết định miễn nhiệm ThS. Phạm Tiến Dũng thôi chức vụ "Giám đốc Chi nhánh Phía Bắc". Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.
Từng ngày này, ThS. Phạm Tiến Dũng không làm việc chính thức cho Viện.

Nguồn tin: VESDEC