Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt Hà Nội

Chuyên đề "Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt" thuộc Dự án "Quy hoạch Bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020". 
Sau đây là nội dung chi tiết:
fscommand (“fullscreen”, “true”) fscommand (“allowscale”, “false”);
 

Tác giả bài viết: PGS. TS. Lê Trình