Diễn biến hệ sinh thái sông Thị Vải do tác động của nước thải công nghiệp

Đánh giá diễn biến hệ sinh thái sông thái sông Thị Vải là công việc hết sức quan trọng và cần thiết nhằm xác định mức độ tác động của hoạt động công nghiệp dọc tả ngạn sông Thị Vải đến sinh thái và môi trường khu vực này, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý hợp lý. Sau đây là báo cáo tóm tắt:
fscommand (“fullscreen”, “true”) fscommand (“allowscale”, “false”);
 

Tác giả bài viết: VESDEC

Nguồn tin: -